^W górę
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Wychowankowie

Placówka

Wolontariat w placówce

 

Działalność "Przyjaznego Domu" może być uzupełniana wykonywaniem świadczeń przez wolontariuszy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. nr 201, poz. 1455) celem pracy wolontariuszy jest rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce oraz wsparcie pracy wychowawców przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

  Wolontariuszami mogą być osoby młode, studenci, młodzież pracująca, jak również osoby dojrzałe, pragnące podzielić się swoim doświadczeniem, radą, mądrością życiową, umiejętnościami i sercem. Najważniejsze cechy wolontariusza to ogromna wrażliwość i chęć niesienia bezinteresownej pomocy. Wszyscy wolontariusze udzielający się w "Przyjaznym Domu" korzystają w swojej pracy z pomocy całego zespołu pracowników, gdyż jedynie integralne traktowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych może owocować osiąganiem w warunkach placówki zamierzonych celów.

 

 Zadaniem wolontariuszy jest wspieranie, dzielenie się bogactwem swojej osobowości i otaczanie wychowanków opieką, co jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Tarnowie.

Powierzone wolontariuszom zadania realizowane są zgodnie z wybranym profilem działań:

  1. jako opiekun
  2. jako korepetytor
  3. jako asystent organizacyjny.

Więcej szczegółów o wolontariacie w placówce dowiesz się na stronie www.copow-tarnow.pl

Znajdziesz tam również  kwestionariusz kandydata na wolontariusza, który należy wypełnić i dostarczyć do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie.

 

Zachęcamy do współpracy!!!

Copyright © 2013. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom" Rights Reserved.